Home » สืบสะท้านเมือง by Phillip Margolin
สืบสะท้านเมือง Phillip Margolin

สืบสะท้านเมือง

Phillip Margolin

Published
ISBN :
Paperback
400 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรเขามา – พบกับฟิลลิป มารโกลิน ผูเขียนเรืองราวฆาตกรรม และการสืบสวนไดแรง เราใจ ยอกยอนซอนเงือนตอนนักสืบเอกชนดานา คัทเลอร ไดรับการวาจางใหติดตามนักศึกษามหาวิทยาลัยชารลอต วอลช เธอไมมีวันรูลวงหนาวารองรอยจะทอดไปถึงทำเนียบขาว แตในตอนเชาหลังจากพบกันลับๆMoreเร่เข้ามา – พบกับฟิลลิป มาร์โกลิน ผู้เขียนเรื่องราวฆาตกรรม และการสืบสวนได้แรง เร้าใจ ยอกย้อนซ่อนเงื่อนตอนนักสืบเอกชนดานา คัทเลอร์ ได้รับการว่าจ้างให้ติดตามนักศึกษามหาวิทยาลัยชาร์ลอต วอล์ช เธอไม่มีวันรู้ล่วงหน้าว่าร่องรอยจะทอดไปถึงทำเนียบขาว แต่ในตอนเช้าหลังจากพบกันลับๆ ของวอล์ชกับคริสโตเฟอร์ฟาริงตันประธานาธิบดีของสหรัฐ นักศึกษาสาวสวยตายเห็นได้ชัดว่าเหยื่อรายล่าสุดของฆาตกรโหดเจ้าของฉายา “นักเชือดแห่ง ดี.ซี.”ผู้ร่วมงานอาวุโสในสำนักงานกฎหมายโอเรกอนแบร็ด มิลเลอร์ตะลึงจังงังด้วยการเปิดเผยของนักโทษประหารฆาตรกรต่อเนื่องคลาเรนซ์ ลิตเติ้ลถึงแม้ลิตเติ้ลยอมรับความผิดชอบสำหรับการฆาตรกรรมหลายรายอย่างโหดเหี้ยมต่อนื่อง – แต่เขาสาบานว่าเขาถูกใส่ร้ายสำหรับการฆ่ารายหนึ่ง : การตายของพี่เลี้ยงเด็กสาวรุ่นผู้ทำงานให้คริสโตเฟอร์ ฟาริงตัน ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ว่าการรัฐในฉับพลันทันใด ไม่มีที่ไหนในอเมริกาปลอดภัยสำหรับนักสืบเอกชนกระจอดงอกง่อยคนหนึ่งและทนายความด้อยประสบการณ์ผู้ครอบครองหลักฐานที่ชวนขนหัวลุก ซึ่งระบุว่าใครคนหนึ่งในระดับสูงมากของรัฐบาล – อาจจะเป็นตัวประธานาธิบดีเอง - คือฆาตรกรโหดสุดอำมหิต